green and white lighted tunnel

Web­ho­tel­lit ver­tai­lus­sa

Tutustu eri webhotelleihin ja valitse itsellesi paras

Web­ho­tel­lit ver­tai­lus­sa

Vertailussa mukana olevat webhotellit:


domainhotelli.fi

hostingpalvelu.fi

zoner.fi

louhi.fi

planeetta.fi

domainkeskus.com

nettihotelli.fi

shellit.org

Miten valita sopiva web­ho­tel­li?


Web­ho­tel­lin va­lin­nas­sa kannattaa olla tarkkana. Mark­ki­noil­la on monta peluuria ja pal­ve­luis­sa on eroa. Kannattaa miettiä mitä omi­nai­suuk­sia tarvitsee? Paljon tarvitsee levytilaa, viekö sivut paljon levytilaa ja mitä oh­jel­mis­to­ja web­ho­tel­lis­sa haluaa pyörittää.


Mikä on cPanel?


cPanel on suosittu hal­lin­ta­pa­nee­li web­ho­tel­leil­le. Se on toimiva, mutta jotkin asiat ovat jo hieman van­hen­tu­nei­ta.


Kan­nat­taa­ko web­ho­tel­lien säh­kö­pos­te­ja käyttää?


Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Googlen Gsuite säh­kö­pos­tia tai Mic­ro­sof­tin Office 365-palvelua. Web­ho­tel­lien säh­kö­pos­tit so­vel­tu­vat pe­rus­käyt­töön, mutta niissä on yleisesti käytössä van­hen­tu­nei­ta oh­jel­mis­to­ja jotka ovat jääneet pahasti jälkeen Googlen ja Mic­ro­sof­tin tuot­teis­ta.

web­ho­tel­li­ver­tai­lu.fi

Löydä itsellesi hyvä webhotelli