green and white lighted tunnel

Web­ho­tel­lit ver­tai­lus­sa

Tutustu eri webhotelleihin ja valitse itsellesi paras. Suomen laajin vertailu. Lue arvostelut ja ammattilaisen kommentit.

Web­ho­tel­li­ver­tai­lu

Testasimme kaikki suomessa saataville olevat webhotellit ja otimme melkein kaikki mukaan vertailuun. Vertailussa mukana olevat webhotellit:


Domainhotelli  - domainhotelli.fi

Suomen Hostingpalvelu Oy - hostingpalvelu.fi

Zoner Oy - zoner.fi

Louhi - Louhi.fi

Planeetta - planeetta.fi

Domainkeskus - domainkeskus.com

Nettihotelli - nettihotelli.fi

Shellit - shellit.org

Kotisivut.com - kotisivut.com

Domainkeskus - domainkeskus.com

Hostaan - hostaan.fi

webhotelli.fi - webhotelli.fi

Näitä asioita tes­ta­sim­me:

Asia­kas­pal­ve­lu

Net­ti­si­vu­jen nopeus

Hal­lin­ta­pa­nee­lin toiminnot

Säh­kö­pos­tin toiminta

Hin­noit­te­lu ja laskutus


Pyrimme tes­taa­maan näitä asioita aika ajoin uudestaan. Näin huomaamme kun asiat kuten hin­noit­te­lu tai asia­kas­pal­ve­lun taso muuttuu. Jos ver­tai­lus­ta puuttuu mie­les­tä­si jokin web­ho­tel­li niin ota meihin yhteyttä. Lisäämme sen ver­tai­luun mie­lel­läm­me.


Mikä on vaih­toeh­to web­ho­teil­le?


Oiva vaih­toeh­to web­ho­tel­leil­le on ko­ti­si­vu­ko­ne eli val­mis­pal­ve­lu, jossa on helppo tehdä ja julkaista net­ti­si­vut. Tutustu ko­ti­si­vu­ko­ne­ver­tai­luun, missä on eri ko­ti­si­vu­ko­nei­ta vertailtu.


Web­ho­tel­li­ver­tai­lu:


# Do­main­ho­tel­li

+halvimmat domainit
+edulliset web­ho­tel­li-paketit
+selkeä ja help­po­käyt­töi­nen
-ra­joi­tet­tu asia­kas­pal­ve­lu aukiolo


Do­main­ho­tel­li yllättää hinta-laa­tusuh­teel­la. Paketit ovat todella edullisia, mutta niissä on silti reilusti omai­nai­suuk­sia ja net­ti­si­vut toimivat todella nopeasti.


# Hos­ting­pal­ve­lu

+edulliset paketit
+paljon omi­nai­suuk­sia
+hyvä asia­kas­pal­ve­lu

Hos­ting­pal­ve­lus­sa yhdistyy nopea ja laadukas asia­kas­pal­ve­lu hyvin toimiviin web­ho­tel­li­pa­ket­tei­hin.

# Zoner

+nopeat Wordpress paketit
-domainit ja paketit kal­liim­pia kuin kil­pai­li­joil­la

Zoner tarjoaa laa­du­kas­ta asia­kas­pal­ve­lua ja nopeita WordPress-paketteja. Zoner on one.com:n omistama Suomessa toimiva pal­ve­lun­tar­joa­ja.

Usein kysytyt ky­sy­myk­set

Miksi net­ti­si­vu­jen ja web­ho­tel­lin nopeus on tärkeää?

Minkä vuoksi kannattaa ostaa suo­ma­lai­nen web­ho­tel­li?

Kan­nat­taa­ko web­ho­tel­lien säh­kö­pos­te­ja käyttää?

Minkä vuoksi kannattaa ostaa suo­ma­lai­nen web­ho­tel­li?

Miten valita sopiva web­ho­tel­li?

Minkä vuoksi kannattaa ostaa suo­ma­lai­nen web­ho­tel­li?

Mikä on cPanel?

web­ho­tel­li­ver­tai­lu.fi

Löydä itsellesi hyvä webhotelli